Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

7. Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (298,68KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (182,46KB)
 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (201,68KB)
 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.7.2021
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00116736/01
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:
  4. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70474d16-aa07-472c-a888-56fa3b1c3f78
  5. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 70474d16-aa07-472c-a888-56fa3b1c3f78
  6. Adres internetowy prowadzonego postępowania: 
    https://bip.byczyna.pl/10906/4568/7-remont-ulicy-brzozowej-i-utwardzenie-ulicy-polnej-w-byczynie.html

    Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

           https://bip.byczyna.pl/10906/4568/7-remont-ulicy-brzozowej-i-utwardzenie-ulicy-polnej-w-byczynie.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (83,72KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,15MB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (51,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (43,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (124,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (123,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,31MB)
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip (3,65MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - SSTWiORB.pdf (3,24MB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (40,09KB)