Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

8. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (393,36KB)
 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (445,75KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf (184,12KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (183,82KB)
 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (204,84KB)
 

      Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany
      i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://bip.byczyna.pl/10908/4568/8-przebudowa-drogi-wewnetrznej-na-osiedlu-w-biskupicach.html

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.8.2021,
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00117420/01
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:

       https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0f5bb2f-02ca-4f14-9e55-4273765e176a

  1. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - d0f5bb2f-02ca-4f14-9e55-4273765e176a
  2. Adres internetowy prowadzonego postępowania:

https://bip.byczyna.pl/10908/4568/8-przebudowa-drogi-wewnetrznej-na-osiedlu-w-biskupicach.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (149,24KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,25MB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (51,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (43,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (125,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (123,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,31MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna.pdf (3,84MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf (3,73MB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar.pdf (76,20KB)