Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXXVIII/244/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków 

Uchwała Nr XXXVIII/246/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVIII/248/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVIII/251/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XXXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny.

Uchwała Nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
dla Byczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVIII/258/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filiarnej w Nasalach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Roszkowicach

Uchwała Nr XXXVIII/262/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filiarnej w Dobiercicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Biskupicach

Uchwała Nr XXXVIII/263/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola w Byczynie

Uchwała Nr XXXVIII/264/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/265/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/266/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały


XLSZłącznik nr 1 do Uchwałay Nr 260.xls