Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXXII/211/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2008 roku
w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/212/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2008 roku
w
sprawie zmiany uchawły

Uchwała Nr XXXII/213/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXII/214/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2008 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Pobierz

Uchwała Nr XXXII/215/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 października 2008 roku
w
sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Byczyna w roku 2009