Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

9. Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich w Byczynie

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.9.2021,
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) -  2021/BZP 00127223/01
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal: 
    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73fd07e5-77ce-4820-8980-1154094b02f0
  4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 73fd07e5-77ce-4820-8980-1154094b02f0
  5. Adres internetowy prowadzonego postępowania: 
    https://bip.byczyna.pl/10945/4568/9-budowa-krypt-na-pochowek-szczatkow-ludzkich-w-byczynie.html

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: 

https://bip.byczyna.pl/10945/4568/9-budowa-krypt-na-pochowek-szczatkow-ludzkich-w-byczynie.html

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (281,60KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (138,91KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx (128,66KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (50,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (43,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (125,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (124,00KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.doc (287,50KB)
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip (36,61MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (20,23MB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (95,31KB)