Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXXVII/241/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu

Uchwała Nr XXXVII/242/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Centrum Integracji
Społecznej Cispol w Polanowicach utworzonym przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Byczynie

Uchwała Nr XXXVII/243/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok