Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIII sesji kadencja V

Uchwała Nr XLIII/308/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XLIII/309/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce
samorządu terytorialnego w roku 2009

Uchwała Nr XLIII/311/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miechowa