Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Byczyna

 

PDFInformacja o wyborze ofert najkorzystniejszej.pdf (356,96KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (183,69KB)
 

PDFInformacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (234,52KB)
 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.10.2021
  2. Nr ogłoszenia TED - 2021/S 159-420587
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d8696f6-f0eb-440c-82cb-169a6eb4979e 

  1. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 8d8696f6-f0eb-440c-82cb-169a6eb4979e
  2. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://bip.byczyna.pl/10999/4568/10-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-byczyna.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 2021-OJS159-420587-pl.pdf (148,82KB)


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,16MB)


PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf (698,38KB)
PDFZałącznik 1 do OPZ - Wykaz miejsc użyteczności publicznej.pdf (104,90KB)
PDFZałącznik 2 do OPZ - Wykaz kompostowników.pdf (267,31KB)
PDFZałącznik 3 do OPZ - Wykaz nieruchomości trudnodostępnych.pdf (91,91KB)
PDFZałącznik 4 do OPZ - Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.pdf (258,46KB)
PDFZałącznik 5 do OPZ - Wykaz miejsc do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych (odpady opakowaniowe typu PET) obejmujących pojemniki typu dzwony-igloo.pdf (267,04KB)
ZIPZałącznik nr 6 do OPZ - akta prawa miejscowego.zip (337,92KB)
 

DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc (73,00KB)
XLSXZał. do Formularza ofertowego - Formularz cenowy odbioru i zagospodarowania odpadów.xlsx (12,57KB)

ZIPZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.zip (89,01KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (52,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (50,50KB)
 

DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych.doc (43,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz usług.doc (126,00KB)
DOCZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc (129,50KB)
 

PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Projekt umowy.pdf (947,93KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia.pdf (931,49KB)