Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLV sesji kadencja V

Uchwała Nr XLV/327/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załącznik

Uchwała Nr XLV/328/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia od Wojewody Opolskiego
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XLV/329/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego
pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w gminie Byczyna na lata 2010-2014”

Uchwała Nr XLV/330/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego
pod nazwą "Programprzeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w gminie Byczynana lata 2010-2014”

Uchwała Nr XLV/331/09 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia w ramach partnerstwa dla Powiatu
Kluczborskiego środków finansowych na realizację zadania
„Remont drogi powiatowej Nr 1336 O Wołczyn - Biskupice”
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011 realizowanego przez Powiat Kluczborski.