Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11. Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (331,32KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (215,28KB)
 

PDFInformacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (233,08KB)
 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.11.2021
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00153472/01
  3.  Adres internetowy postępowania na miniPortal: 
    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdb07f8a-38c1-4a9c-bd52-9ddaf98a09a0
  4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - fdb07f8a-38c1-4a9c-bd52-9ddaf98a09a0
  5. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: 
    https://bip.byczyna.pl/11010/4568/11-remont-ulicy-brzozowej-i-utwardzenie-ulicy-polnej-w-byczynie.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (143,49KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,14MB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (51,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (124,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (123,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,31MB)
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip (3,65MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - SSTWiORB.pdf (3,24MB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf (40,09KB)