Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A etap I – mur na odcinku od A069 do A095

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (356,39KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (218,31KB)
 

PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (236,45KB)
 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.12.2021
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00158479/01
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:
    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9a0874c-9b15-43b4-bf37-204e5a229ed2d
  4. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - e9a0874c-9b15-43b4-bf37-204e5a229ed2
  5. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:
https://bip.byczyna.pl/11030/4568/12-renowacja-zabytkowego-obwarowania-miasta-byczyna-odcinek-a-etap-i-mur-na-odcinku-od-a069-do-a095.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (139,36KB)


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (1,06MB)


DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (71,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (51,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (43,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (125,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (125,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,34MB)
7ZZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.7z (32,53MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - STWiOR.pdf (273,65KB)

PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót MUR .pdf (155,22KB)