Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIII sesji kadencja V

Uchwała Nr LIII/384/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Uchwała Nr LIII/385/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr LIII/386/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania.

Uchwała Nr LIII/387/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Uchwała Nr LIII/388/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały.

Uchwała Nr LIII/389/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

PDFZałącznikNr1.pdf

PDFZałącznikNr2.pdf

PDFZałącznikNr3.pdf

Uchwała Nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej.