Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LII sesji kadencja V

Uchwała Nr LII/373/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Byczynie w sprawie przyznania dotacji dla
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Augustyna
w Kostowie na prace związane z renowacją
zabytkowego kościoła p.w. św. Jacka w Miechowej.

Uchwała Nr LII/374/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Byczyna na 2011r.

Uchwała Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielania pomocy finansowej
dla Powiatu Kluczborskiego.

Uchwała Nr LII/376/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr LII/377/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 maja 2010 roku
do 30 kwietnia 2011roku.

Uchwała Nr LII/378/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr LII/379/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
PDFZalacznik1do379.pdf
PDFZalacznik2do379.pdf
PDFZalacznik3do379.pdf

Uchwała Nr LII/380/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr LII/381/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.