Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29.09.2021 o godz.14:00

Termin: 29.09.2021, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.

  PDFinterpelacja-dotyczaca-cmentarza-komunalnego-w-byczynie.pdf

 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 322),

   PDFDruk 322.pdf

  2. b. zmian w budżecie gminy na rok 2021 (druk nr 323),

   PDFDruk Nr 323.pdf

  3. c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021 – 2034 (druk nr 324)

   PDFDruk Nr 324.pdf

  4. d. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy wniosku związanego z działalnością Burmistrza Byczyny (druk nr 325).

   PDFDruk Nr 325.pdf

 9. 9. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. Szczegółowa analiza budżetu i WPF pod względem priorytetów wydatkowych i możliwości wystąpienia ryzyka ich wykonania.

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021.pdf

  PDFOpinia RIO Wykonanie budżetu za I półrocze.pdf

 10. 10. Stan realizacji inwestycji założonych w budżecie na 2021 r.

  PDFStan Relizacji inwestycji założonych w budżecie na 2021 rok.pdf

 11. 11. Raport wykonania programu ochrony środowiska za lata 2019-2020

  PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna za lata 2019-2020..pdf

 12. 12. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Byczyna.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.pdf

  PDFSprawozdanie z działaności Komendy Powiatowej Policji w 2020 roku.pdf

 13. 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. 14. Komunikaty.
 15. 15. Zakończenie sesji.
 16.  
 17. PDFZawiadoeminei na sesję i komisje.pdf