Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja VI

Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej
w Byczynie dotyczącego zmian organizacyjnych
Urzędu Poczty Polskiej S.A. w Byczynie.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet dla przewodniczących organu wykonawczego
jednostek pomocniczych

Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

PDFZałącznik.pdf

Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2011-2025

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2-1.pdf

PDFZałącznik nr 2-2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Budżet 2011

Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów
Społecznych.

Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny

Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2010-12-29