Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja VI

Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr 105.pdf

PDFZałacznik nr 3 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałacznik nr 5 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 6 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałacznik nr 7 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 8 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 9 do uchwały nr 105.pdf

PDFzałącznik nr 10 do uchwały 105.pdf

Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 107.pdf

PDFobjaśnienie do uchwały Nr 107.pdf

PDFtext1.pdf PDFwpf3.pdf PDFwpf4.pdf PDFx1.pdf PDFx2.pdf PDFx3.pdf
PDFx4.pdf PDFx5.pdf PDFx6.pdf PDFx7.pdf PDFx8.pdf PDFx9.pdf PDFx10.pdf
PDFx11.pdf PDFx12.pdf PDFx13.pdf

Uchwała Nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Działanie 8.3; Priorytet : 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uchwała Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Kluczbork w sprawie powierzenia Gminie Kluczbork zadań w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-10-27