Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 stycznia 2022 o godz. 14:00

Termin: 26.01.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z pracy Rady Miejskiej w Byczynie w 2021 roku i sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady za 2021 rok.
 8. PDFSprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Byczynie za 2021 rok.pdf (445,83KB)

 9. PDFSprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 rok.pdf (83,63KB)

  PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.pdf (45,05KB)

  PDFSprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa za 2021 rok.pdf (96,25KB)

  PDFSprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia za 2021 rok.pdf (103,51KB)

 10. 8. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 11. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2022 rok (druk nr 354),

   PDFDruk nr 354.pdf (248,66KB)

  2. b. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk nr 355),

   PDFDruk nr 355.pdf (111,22KB)

  3. c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2022 rok (druk nr 356),

   PDFDruk nr 356.pdf (157,84KB)

  4. d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa na 2022 rok (druk nr 357),

   PDFDruk nr 357.pdf (100,74KB)

  5. e. zmiany uchwały Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie (druk nr 358),

   PDFDruk nr 358.pdf (74,26KB)

  6. f. przekazania petycji Fundacji Im. Nikoli Tesli organowi właściwemu do rozpatrzenia (druk nr 359),

   PDFDruk nr 359.pdf (815,08KB)

  7. g. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Byczyna (druk nr 360),

   PDFDruk nr 360.pdf (86,44KB)

  8. h. powierzenia reprezentowania Gminy Byczyna w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (druk nr 361),

   PDFDruk nr 361.pdf (57,56KB)

  9. i. zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (druk nr 362).

   PDFDruk nr 362.pdf (153,68KB)

 12. 10. Wolne wnioski.
 13. 11. Komunikaty.
 14. 12. Zakończenie sesji.

 

PDFZawiadomienie na Sesję i Komisje Rady Miejskiej w Byczynie.pdf (150,24KB)