Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2022

UCHWAŁA NR XLIX/350/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie PDFUchwała Nr XLIX_350_22-Diety.pdf (94,89KB)

UCHWAŁA NR XLIX/352/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Byczyna  PDFUchwała Nr XLIX_352_22-Ekwalent.pdf (93,39KB) 

UCHWAŁA NR XLIX/354/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  PDFUchwała Nr XLIX_354_22 - Budżet.pdf (753,13KB)

UCHWAŁA NR XLIX/356/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie  przystąpienia przez Gminę Byczyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022   PDFUchwała Nr XLIX_356-22-Opieka.pdf (93,42KB)

UCHWAŁA NR L/358/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym PDFUchwała Nr L_358_22- Regulamin.pdf (97,08KB)

UCHWAŁA NR L/359/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników PDFUchwała Nr L_359_22-wyznaczenie miejsc.pdf (896,64KB)

UCHWAŁA NR LI/364/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022. PDFUchwała Nr LI_364_22-program.pdf (238,60KB)

UCHWAŁA NR LI/365/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego PDFUchwała Nr LI_365_22-rozliczenia.pdf (786,85KB)

UCHWAŁA NR LI/368/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LI_368_22-regulamin.pdf (172,22KB)

UCHWAŁA NR LI/371/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LI_371_22-Budzet.pdf (1,22MB)

UCHWAŁA NR LII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
PDFUchwała Nr LII_381_22-Budżet.pdf (1,13MB)

UCHWAŁA NR LIII/383/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia   3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
PDFUchwała Nr LIII_383_22-Budzet.pdf (742,91KB)

UCHWAŁA NR LIV/389/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022 / 2023 na terenie Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr LIV_389_22-paliwo.pdf (156,63KB)

UCHWAŁA NR LIV/392/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok  PDFUchwała Nr LIV_392_22 - budżet.pdf (1,18MB)

UCHWAŁA NR LIV/394/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Polanowicach i w Biskupicach.  PDFUchwała Nr LIV_394_22 - opłaty.pdf (154,50KB) 

UCHWAŁA NR LVI/396/22  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
PDFUchwała Nr LVI_396_22-budżet.pdf (1,12MB)

UCHWAŁA NR LVII/398/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały PDFUchwała LVII_398_22 - zmiana.pdf (167,16KB)

UCHWAŁA NR LVII/399/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca  uchwałę nr LI/365/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące  jednostką samorządu terytorialnego PDFUchwała Nr LVII_399_22 - tryb.pdf (158,68KB)

UCHWAŁA NR LVII/400/2022 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr LVII_400_22 - regulamin.pdf (622,16KB)

UCHWAŁA NR LVII/402/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr LVII_402_22.pdf (158,86KB)

UCHWAŁA NR LVIII/403/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
PDFUchwała Nr LVIII_403_22.pdf (164,86KB)

UCHWAŁA NR LVIII/404/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna 
PDFUchwała Nr LVIII_404_22 Mentor.pdf (161,45KB)

UCHWAŁA NR LVIII/405/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody PDFUchwała Nr LVIII_405_22 - drzewa.pdf (316,87KB)

UCHWAŁA NR LVIII/407/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała LVIII_407_22 - budżet.pdf (981,55KB)

UCHWAŁA NR LIX/409/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty od posiadania psów PDFUchwała Nr LIX_409_22-opłata.pdf (158,32KB)

UCHWAŁA NR LIX/410/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr LIX_410_22-podatki.pdf (166,00KB)

UCHWAŁA NR LIX/411/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej    PDFUchwała Nr LIX_411_22 - wzór.pdf (1,94MB)

UCHWAŁA NR LIX/412/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LIX_412_22-budżet.pdf (1,02MB)

UCHWAŁA NR LX/417/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki z 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów rodzicom, prawnym opiekunom, dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Byczyna do placówek oświatowych PDFUchwała Nr LX_417_22 - stawka.pdf (156,00KB)

UCHWAŁA NR LX/418/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
PDFUchwała Nr LX_418_22- budżet.pdf (962,06KB)

UCHWAŁA NR XLI/419/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LXI_419_22-budzet.pdf (912,94KB)

UCHWAŁA NR LXII/425/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LXII_425_22-22-budżet.pdf (954,70KB)

UCHWAŁA NR LXII/426/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXII_426_22 - Budżet 2023.pdf (2,89MB)