Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja VI

Uchwała Nr XXI/153/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2013r.

Uchwała Nr XXI/154/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangielicko-Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja w Byczynie.

Uchwała Nr XXI/155/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach.

Uchwała Nr XXI/156/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach.

Uchwała Nr XXI/157/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka w Miechowej.

Uchwała Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012–2025.

Uchwała Nr XXI/159/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXI/160/11 Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna.


 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 29 marca 2012