Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVII sesji kadencja V

Uchwała Nr LVII/417/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i
nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pozytku
publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz z sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania.

PDFZalacznik.pdf

Uchwała Nr LVII/419/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr LVII/420/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Uchwała Nr LVII/421/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFzał. nr 1 do uchwały nr 421.pdf

PDFzał. nr 2 do uchwały nr 421.pdf

PDFzał. nr 3 do uchwały nr 421.pdf

Uchwała Nr LVII/422/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 09 września 2010 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna