Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji kadencja VI

Uchwała Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Byczynie                  UCHYLONA
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w gminie Byczyna

Uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna na lata 2011-2013”.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFZał. Nr 1 do uchwały Nr 70.pdf

PDFZał. Nr 2 do uchwały Nr 70.pdf

PDFZał. Nr 3 do uchwały Nr 70.pdf

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X/74/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Proślice.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-05-25