Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 23 lutego 2022 r. sesja L, kadencja VIII

ZARZĄDZENIE NR L/357/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworek Nasale
PDFUchwała Nr L_357_22-Nasale.pdf (93,84KB)

UCHWAŁA NR L/358/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym PDFUchwała Nr L_358_22- Regulamin.pdf (97,08KB)

UCHWAŁA NR L/359/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników PDFUchwała Nr L_359_22-wyznaczenie miejsc.pdf (896,64KB)

UCHWAŁA NR L/360/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego  PDFUchwała Nr L_360_22_binifikata.pdf (91,36KB)

UCHWAŁA NR L/361/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Byczyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 PDFUchwała Nr L_361_22-opieka.pdf (93,70KB)

UCHWAŁA NR L/362/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza do organu właściwego do jej rozpatrzenia PDFUchwała Nr L_362_22-Petycja.pdf (90,61KB)

PDFL sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (29,28KB)