Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 37/03 do nr 42/03 -IV kadencja- luty 2003 r.

Zarządzenie Nr 37/03 Burmistrza Byczyny z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 37-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10.02.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 38/03 Burmistrza Byczyny z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie powoł. komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Byczyna

DOCZarządzenie Nr 38-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10.02.2003 roku w sprawie powoł. komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nierucho.i stanow. mienie komun. Gm. Byczyna.doc


Zarządzenie Nr 39/03 Burmistrza Byczyny z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizowania przetargów i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 39-03 Burmistrza Byczyny z dnia 10.02.2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizowania przetargów i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w UM w Byczynie.doc


Zarządzenie Nr 40A/03 Burmistrza Byczyny z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 40A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 20.02.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Byczyny z dnia 25 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 41-03 Burmistrza Byczyny z dnia 25.02.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 42/03 Burmistrza Byczyny z dnia 25 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 42-03 Burmistrza Byczyny z dnia 25.02.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc