Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 58/03 do nr 71/03 -IV kadencja- maj 2003 r.

Zarządzenie Nr 58/03 Burmistrza Byczyny z dnia 06 maja 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 58-03 Burmistrza Byczyny z dnia 06.05.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 59/03 Burmistrza Byczyny z dnia 06 maja 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 59-03 Burmistrza Byczyny z dnia 06.05.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Byczyny z dnia 06 maja 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 60-03 Burmistrza Byczyny z dnia 06.05.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 61/03 Burmistrza Byczyny z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 61-03 Burmistrza Byczyny z dnia 13.05.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 62/03 Burmistrza Byczyny z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 62-03 Burmistrza Byczyny z dnia 13.05.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 63/03 Burmistrza Byczyny z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 63-03 Burmistrza Byczyny z dnia 13.05.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 64/03 Burmistrza Byczyny z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej REMEDIUM S.C. w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 64-03 Burmistrza Byczyny z dnia 13.05.2003 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej REMEDIUM S.C. w Byczynie.doc


Zarządzenie Nr 65/03 Burmistrza Byczyny z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 65-03 Burmistrza Byczyny z dnia 13.05.2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.doc


Zarządzenie Nr 66/03 Burmistrza Byczyny z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym

DOCZarządzenie Nr 66-03 Burmistrza Byczyny z dnia 21.05.2003 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym.doc


Zarządzenie Nr 67/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 67-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.05.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 68/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Proślicach

DOCZarządzenie Nr 68-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.05.2003 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Proślicach.doc


Zarządzenie Nr 69/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobiercicach

DOCZarządzenie Nr 69-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.05.2003 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobiercicach.doc


Zarządzenie Nr 70/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 70-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.05.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 71/03 Burmistrza Byczyny z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 71-03 Burmistrza Byczyny z dnia 29.05.2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc