Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza od nr 72/03 do nr 84A/03 -IV kadencja- czerwiec 2003 r.

Zarządzenie Nr 72/03 Burmistrza Byczyny z dnia 05 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 72-03 Burmistrza Byczyny z dnia 05.06.2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 73/03 Burmistrza Byczyny z dnia 05 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 73-03 Burmistrza Byczyny z dnia 05.06.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 74/03 Burmistrza Byczyny z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 74-03 Burmistrza Byczyny z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 75/03 Burmistrza Byczyny z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego i godzin do odpracowania w Urzędzie Miejskim w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 75-03 Burmistrza Byczyny z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego i godzin do odpracowania w Urzędzie Miejskim w Byczynie.doc


Zarządzenie Nr 76/03 Burmistrza Byczyny z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 76-03 Burmistrza Byczyny z dnia 16.06.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 77/03 Burmistrza Byczyny z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 77-03 Burmistrza Byczyny z dnia 16.06.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 78/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w m.Byczyna

DOCZarządzenie Nr 78-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w m.Byczyna.doc


Zarządzenie Nr 79/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 79-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 80/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 80-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc


Zarządzenie Nr 81/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 81-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 82/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 82-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.doc


Zarządzenie Nr 83/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 83-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc


Zarządzenie Nr 84/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku

DOCZarządzenie Nr 84-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.doc


Zarządzenie Nr 84A/03 Burmistrza Byczyny z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

DOCZarządzenie Nr 84A-03 Burmistrza Byczyny z dnia 30.06.2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.doc