Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/04 do nr 11/04 - IV kadencja - Styczeń 2004 r.

Zarządzenie Nr 1/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna na rok 2004 oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym

DOCZarządzenie Nr 1-04.doc


Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 2-04.doc


Zarządzenie Nr 3/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w m. Proślice

DOCZarządzenie Nr 3-04.doc


Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w m. Jaśkowice, m. Byczyna

DOCZarządzenie Nr 4-04.doc


Zarządzenie Nr 5/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej w m. Sarnów

DOCZarządzenie Nr 5-04.doc


Zarządzenie Nr 6/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 6-04.doc


Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 7-04.doc


Zarządzenie Nr 8/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 8-04.doc


Zarządzenie Nr 9/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 stycznia 2004 roku
w sprawie powołania składu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 9-04.doc


Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 10-04.doc


Zarządzenie Nr 10A/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2004 roku
w sprawie układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

DOCZarządzenie Nr 10A-04.doc


Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 11-04.doc