Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 12/04 do nr 24B/04 - IV kadencja - Luty 2004 r.

Zarządzenie Nr 12/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 12-04.doc


Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w m. Byczyna

DOCZarządzenie Nr 13-04.doc


Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 14-04.doc


Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 15-04.doc


Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2004 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 16-04.doc


Zarządzenie Nr 16A-04 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 16A-04.doc


Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali stanowiących mienie komunalne gminy Byczyna

DOCZarządzenie Nr 17-04.doc


Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 18-04.doc


Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 19-04.doc


Zarządzenie Nr 20/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 20-04.doc


Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 21-04.doc


Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 22-04.doc


Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 23-04.doc


Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla autobusu marki Autosan H10/12 stanowiącego własność gminy Byczyna

DOCZarządzenie Nr 24-04.doc


Zarządzenie Nr 24A/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 24A-04.doc


Zarządzenie Nr 24B/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 24B-04.doc