Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 27 kwietnia 2022 r. sesja LII, kadencja VIII

UCHWAŁA NR LII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C PDFUchwała Nr LII_377_22- 8400.pdf (85,01KB)

UCHWAŁA NR LII/378/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie PDFUchwała Nr LII_378_22- 6000.pdf (155,41KB)

UCHWAŁA NR LII/379/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie PDFUchwała Nr LII_379_22-Dotacja.pdf (159,89KB)

UCHWAŁA NR LII/380/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna 
PDFUchwała Nr LII_380_22-regulamin.pdf (900,70KB)

UCHWAŁA NR LII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
PDFUchwała Nr LII_381_22-Budżet.pdf (1,13MB)

UCHWAŁA NR LII/382/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022 - 2034  PDFUchwała Nr LII_382_22-WPF.pdf (571,37KB)

PDFLII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (25,39KB)