Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 41/04 do nr 50/04 - IV kadencja - Maj 2004 r.

Zarządzenie Nr 41/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 41-04.doc


Zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 42-04.doc


Zarządzenie Nr 42A/04 Burmistrza Byczyny 
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego

DOCZarządzenie Nr 42A-04.doc


Zarządzenie Nr 43/04 Burmistrza Byczyny 
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 43-04.doc


Zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

DOCZarządzenie Nr 44-04.doc


Zarządzenie Nr 45/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących Mienie Komunalne Gminy Byczyna

DOCZarządzenie Nr 45-04.doc


Zarządzenie Nr 46/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 46-04.doc


Zarządzenie Nr 47/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 maja 2004 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 47-04.doc


Zarządzenie Nr 48/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 maja 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 48-04.doc


Zarządzenie Nr 49/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 maja 2004 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

DOCZarzadzenie nr 49-04.doc


Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 maja 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 50-04.doc