Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 57A/04 do nr 62/04 - IV kadencja- Lipiec 2004 r.

Zarządzenie Nr 57A/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 lipca 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 57A-04.doc


Zarządzenie Nr 58/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 06 lipca 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na 2004 rok

DOCZarządzenie Nr 58-04.doc


Zarządzenie Nr 59/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 59-04.doc


Zarządzenie Nr 60/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 60-04.doc


Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr 61-04.doc


Zarządzenie Nr 62/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
 

DOCZarządzenie Nr 62-04.doc