Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Byczyna za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Byczyna
(debata o stanie Gminy Byczyna)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym na Burmistrza został nałożony nowy obowiązek.

Co roku Burmistrz Byczyny do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Miejskiej
w Byczynie Raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Raport za rok 2021 został przedstawiony Radzie Miejskiej w Byczynie oraz zaprezentowany Państwu poprzez publikację na stronie www.bip.byczyna.pl w dniu 18.05.2022 r.

Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Byczyny w roku 2021,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał.

Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Sesja ta planowana jest na dzień 22 czerwca. Na tej sesji Raport będzie rozpatrywany
w pierwszej kolejności. 

Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.  Po zakończeniu debaty nad Raportem przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Debata nad Raportem o stanie gminy Byczyna
(Głos mieszkańców w debacie nad Raportem)

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Byczynie należy składać najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r. , do godz. 15.30 w tut. Urzędzie Miejskim,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura Rady Miejskiej w Byczynie (tel. 77 413 41 50 wew. 14)

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Byczyna wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

DOCzgloszenie-raport-o-stanie-gminy-2021.doc (48,00KB)
PDFRaport o stanie gminy za rok 2021.pdf (2,27MB)