Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach


 

Burmistrz Byczyny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach została wybrana p. Anna Noga.

 

Uzasadnienie

W dniu 7 czerwca 2022 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Byczyny Nr 78/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora - panią Annę Nogę. Pani Anna Noga spełniła wszystkie wymagania formalne, stawiane kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły, ponadto kandydatura pani Anny Nogi uzyskała wymaganą odrębnymi przepisami większość głosów, niezbędną do wyłonienia jej jako kandydata na stanowisko dyrektora.


Załącznik:

PDFWynik konkursu na dyrektora PSP w Roszkowicach.pdf (467,90KB)