Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Byczynie

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola w Byczynie


 

Burmistrz Byczyny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Byczynie została wybrana p. Jolanta Rudziewicz.

 

Uzasadnienie

W dniu 7 czerwca 2022 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Byczyny Nr 77/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Byczynie większością głosów wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora - panią Jolantę Rudziewicz. Pani Jolanta Rudziewicz spełniła wszystkie wymagania formalne, stawiane kandydatowi na stanowisko dyrektora przedszkola, ponadto kandydatura pani Jolanty Rudziewicz uzyskała wymaganą odrębnymi przepisami większość głosów, niezbędną do wyłonienia jej jako kandydata na stanowisko dyrektora.


Załącznik:

PDFWynik konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Byczynie.pdf (476,18KB)