Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 25/05 do nr 36/05 -IV kadencja- marzec 2005 r.

Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 marca 2005 roku
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 marca 2005 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Nr 27/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2005

Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 marca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom

Zarządzenie Nr 30/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 32/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola w Byczynie, PSP w Biskupicach filii Dobiercice”

Zarządzenie Nr 33A/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 marca 2005 roku
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 34/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
Załącznik_01
Załącznik_02
Załącznik_03

Załącznik_04
Załącznik_05

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku


DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-25-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-26-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-27-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-28-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-29-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-30-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-31-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-32-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-33-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-33A-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-34-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-35-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-36-05.doc

DOCZalacznik do nr 34_01.doc

DOCZalacznik do nr 34_02.doc

DOCZalacznik Nr 1 do nr 34.doc

DOCZalacznik Nr 2 do nr 34.doc

DOCZarządzenie34 - pozostale zalaczniki.doc