Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 61/05 do nr 63/05 -IV kadencja- lipiec 2005 r.

Zarządzenie nr 61/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 lipca 2005 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 lipca 2005 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 lipca 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym


DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-61-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-62-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-63-05.doc