Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 53/05 do nr 61/05 -IV kadencja- czerwiec 2005 r.

Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 54/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 55/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości zabudowanej położonej
w m. Nasale, gm. Byczyna

Zarządzenie Nr 56/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości zabudowanej położonej
w m. Nasale, gm. Byczyna

Zarządzenie Nr 57/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
nieruchomości zabudowanej położonej
w m. Nasale, gm. Byczyna

Zarządzenia Nr 58/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 czerwca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 59/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 60/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku

 


DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-53-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-54-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-55-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-56-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-57-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-58-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-59-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-60-05.doc