Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LIV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 22 czerwca 2022, sesja LIV kadencja VIII


UCHWAŁA NR LIV/385/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania PDFUchwała Nr LIV_385_22 - Wotum.pdf (150,35KB)

UCHWAŁA NR LIV/386/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2021 r PDFUchwała Nr LIV_386_22-sprawozdanie.pdf (152,06KB)

UCHWAŁA NR LIV/387/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LIV_387_22-bilans.pdf (285,17KB)

UCHWAŁA NR LIV/388/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok PDFUchwała Nr LIV_388_22-Absolutorium.pdf (152,64KB)

UCHWAŁA NR LIV/389/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022 / 2023 na terenie Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr LIV_389_22-paliwo.pdf (156,63KB)

UCHWAŁA NR LIV/390/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego PDFUchwała Nr LIV_390_22-bonifikata.pdf (154,49KB)

UCHWAŁA NR LIV/391/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość PDFUchwała Nr LIV_391_22-dzierżawy.pdf (83,39KB)

UCHWAŁA NR LIV/392/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LIV_392_22 - budżet.pdf (1,18MB)

Uchwała LIV/393/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2022–2034 PDFUchwała Nr LIV_393_22 -WPF.pdf (572,32KB)

UCHWAŁA NR LIV/394/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Polanowicach i w Biskupicach.  PDFUchwała Nr LIV_394_22 - opłaty.pdf (154,50KB)

UCHWAŁA NR LIV/395/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej DW 487 w pobliżu przystanku autobusowego w Byczynie" PDFUchwała Nr LIV_395_22 - przejście.pdf (158,08KB)

PDFLIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (34,80KB)