Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 85/05 do nr 95/05 -IV kadencja- październik 2005 r.

Zarządzenie Nr 85/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 października 2005 roku
w sprawie materiałów towarzyszących projektowi budżetu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 października 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Opracowanie audytów energetycznych
i projektów budowlanych termomodernizacji
6 obiektów Gminy Byczyna”

Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 88/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Zarządzanie nieruchomościami
będącymi własnością Gminy Byczyna”

Zarządzenie Nr 88A/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 89/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 90/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Budowa placu zabaw oraz zakup
wyposażenia świetlicy we wsi Paruszowice
– I etap w ramach projektu Centrum Oświatowo-
Kluturalne we wsi Paruszowice”

Zarządzenie Nr 91/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 października 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 92/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 października 2005 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku