Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/06 do nr 9/06 -IV kadencja- styczeń 2006 r.

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2006 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie


Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 stycznia 2006 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna na rok 2006 oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym
Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2_1 
Załącznik Nr 2_2 
Załącznik Nr 3-5 


Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 stycznia 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 stycznia 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 4A/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 stycznia 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Byczyny

z dnia 13 stycznia 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2006 roku
w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie


Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2006 roku
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawczego na rok 2006


Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej w m. Byczyna, ul. Moniuszki, dz. nr 721/11, k.m. 8, o pow. 0,0822 ha, KW 64220.


Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na renowację obiektów zabytkowych Gminy Byczyna" CVP: 74.23.20.00