Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 93/05 do nr 108/05 -IV kadencja- listopad 2005 r.

Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 listopada 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Kredyt długoterminowy 800.000,00 zł.
na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych
dochodach”

Zarządzenie Nr 94/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 04 listopada 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Remont nawierzchni drogi transportu
rolnego w m. Jakubowice”

Zarządzenie Nr 95/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 listopada 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 96/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 listopada 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
DOCProjekt budżetu część 01.doc
DOCProjekt budżetu część 02.doc
DOCProjekt budżetu część 03.doc

Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia
do stosowania Instrukcji w sprawie kontroli
wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Byczynie
i jednostkach organizacyjnych gminy Byczyna
DOCInstrukcja do Zarządzenia Nr 98.doc

Zarządzenie Nr 99/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług
świadczonych w Urzędzie Miejskim w Byczynie
oraz procedury jego aktualizacji

Zarządzenie Nr 99/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 listopada 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Ubezpieczenia majątkowe i od
odpowiedzialności cywilnej mienie Gminy Byczyna" 

Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie określenia kwot za 1 km przy wynajmie
pojazdów stanowiących własność Urzędu Miejskiego
w Byczynie

Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 105/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie  powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: „Zakup paliw płynnych – oleju napędowego
w ilości ok. 29.000 litrów”.

Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 107/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie  harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu gminy w 2005 roku

Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie  zmiany zarządzenia


DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-95-05.doc

DOCZarządzenie Nr Or.-I-0151-100-05.doc