Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 79/06 do nr 85/06 - IV kadencja - listopad 2006 r.

Zarządzenie Nr 79/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 listopada 2006 roku
w sprawie zmian budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2006 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 81/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 listopada 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Ubezpieczenie majątkowe
i odpowiedzialności cywilnej mienia Gminy
Byczyna"

Zarządzenie Nr 82/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 listopada 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedazy
w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 83/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 listopada 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności
w postępowaniu na zadanie "Zakup paliw
płynnych - oleju napędowego w ilości
ok 32.000 litrów"

Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 listopada 2006 roku
w sprawie zmian w układze wykonawczym

Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany zarządzenia


PDFZarządzenie Nr 80_06.pdf