Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 62/06 do nr 70/06 -IV kadencja - wrzesień 2006 r.

Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 września 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 63/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2006 roku
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 11 września 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 65/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie zmian w układze wykonawczym

Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie materiałów towarzyszących
projektowi budżetu na 2007 rok

Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 września 2006 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji
kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych
gminy Byczyna

Zarządzenie Nr 68/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 września 2006 roku
w sprawie rozbudowania jednolitego
rzeczowego wykazu akt dla Urzędu
Miejskiego w Byczynie

Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 września 2006 roku
w sprawie ustanowienia pełnomocnika
burmistrza do spraw wyborów
- urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 70/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 września 2006 roku
w sprawie powołania komisji opiniującej
wnioski o nagrode Burmistrza Byczyny
dla nauczycieli w 2006 roku