Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 40/06 do nr 48/06 -IV kadencja - czerwiec 2006 r.

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoći
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetrgu

Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu
 

Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany w układze wykonawczym

Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie Planu Kont dla budżetu gminy
 

Zarządzenie Nr 48/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu