Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 27/06 do nr 39/06 -IV kadencja - maj 2006 r.

Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 04 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Odwiercenie otworu studziennego
nr 4 w m. Kastel"

Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 08 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Byczyna"

Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Inżynier kontraktu zadania
pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Byczyna"

Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 maja 2006 roku
w sprawie powołania składu komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko
dyrektora PSP w Biskupicach

Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 maja 2006 roku
w sprawie powołania składu komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko
dyrektora PSP w Byczynie

Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej
we wsi Paruszowice - II etap w ramach
projektu "Centrum Oświatowo-Kulturalne
we wsi Paruszowice"

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów
dla kierowców - mechaników za konserwację,
utrzymanie samochodów i motopomp
jako pełnienie obowiązków społecznych
i obywatelskich

Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Lokale mieszkalne w Jakubowicach
(przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego)"

Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 maja 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Lokale mieszkalne w Biskupicach
(przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego)"

Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora
Ośrodka Kultury w Byczynie

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie 
powierzenia obowiązków Dyrektora
Ośrodka Kultury w Byczynie