Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 21/06 do nr 26/06 -IV kadencja - kwiecień 2006 r.

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 13 kwietnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Polsko Czeskie Centrum Szkolenia
Rycerstwa - Budowa Średniowiecznego
grodu drewnianego" CPV: 45.20.00.00

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 kwietnia 2006 roku
w sprawie ogłoszenia wykzu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenie zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Inżynier kontraktu zadania
pn. Polsko Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa
- budowa średniowiecznego grodu drewnianego"

Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
i określenia zakresu czynności w postępowaniu
na zadanie: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów
w Sarnowie"