Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/07 do nr 14/07 - V kadencja - styczeń 2007 r.

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/3/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2007 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/4/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/5/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 18 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia
do stosowania Instrukcji w sprawie kontroli
wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
i jednostkach gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/6/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej
na rok 2007

Zarządzenie Nr Or-I-0151/7/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 23 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/8/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
gruntów komunalnych w roku 2007

Zarządzenie Nr Or-I-0151/9/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczyn

Nr Or-I-0151/10/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
stanowiących MIENIE KOMUNALNE GMINY BYCZYNA

Nr Or-I-0151/11/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2007 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Byczynie

Nr Or-I-0151/12/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych w Byczynie

Nr Or-I-0151/13/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Nr Or-I-0151/14/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2007 roku
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwowania dokumentów księgowych w Urzedzie
Miejskim w Byczynie


DOCZarządzenie Nr Or-I-0151-1-07.doc

DOCZarządzenie Nr Or-I-0151-2-07.doc

DOCZarządzenie Nr Or-I-0151-7-07.doc

PDFnr 14 07.pdf