Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 51/08 do nr 58/08 - V kadencja - lipiec 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/51/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lipca 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: "Remont
Klasztoru w Jaśkowicach - Mieszkania dla Repatriantów"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/52/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/53/08Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lipca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/54/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/55/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/56/08Burmistrza Byczyny
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym

 

 

 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/57/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/58/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego