Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00

Termin: 24.08.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmiany uchwały (druk nr 408),

   PDFDruk nr 408.pdf (92,45KB)

  2. b. zmieniająca uchwałę nr LI/365/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (druk nr 409),

   PDFDruk Nr 409.pdf (116,84KB)

  3. c. wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 410),

   PDFDruk nr 410.pdf (712,04KB)

  4. d. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn (druk nr 411).

   PDFDruk nr 411.pdf (95,74KB)

 8. 9. Szczegółowa analiza budżetu i WPF pod względem realności wykonywania planowanych dochodów bieżących i majątkowych na lata przyszłe oraz priorytetów wydatkowych i możliwości wystąpienia ryzyka ich niewykonania; wypracowanie działań w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych.
 9. 10. Ocena przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.

  PDFPrzygotowanie placówek oświatowych do rozpoczącie roku szkolnego.pdf (293,45KB)

 10. 11. Wolne wnioski i zapytania
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i Komisje (4).pdf (218,71KB)