Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 28/07 do nr 33A/07 - V kadencja - kwiecień 2007 r.

 

 Zarządzenie Nr Or-I-0151/28/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach

Zarzadzenie Nr Or-I-0151/29/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarzadzenie Nr Or-I-0151/31/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/32/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postepowaniu na zadanie PRZEBUDOWA DROGI W CIECIERZYNIE I REMONT DROGI W POLANOWICACH

Zarzadzenie Nr Or-I-0151/33/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacyjnego 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/33A/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym