Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 87/07 do nr 94/07 - V kadencja - grudzień 2007

Zarządzenie Nr Or-I-0151/87/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej
mienia i interesówgminy Byczyna"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/88/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: "Zakup
paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39 000 litrów"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/89/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Or-I-0151/10/07

Zarządzenie Nr Or-I-0151/90/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji i określenia zakresu czynności
w postępowaniu na zadanie: "Dostawa materiałów papierniczych
i akcesoriów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Byczynie na rok 2008"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/90A/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych

Zarządzenie Nr Or-I-0151/91/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/92/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

RARZarzadzenie92-07_01.part1.rar      
RARZarzadzenie92-07_01.part2.rar

Zarządzenie Nr Or-I-0151/93/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji do spisu z natury

Zarządzenie Nr Or-I-0151/94/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowych
ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Byczynie
na stanowiskach urzędniczych
Zarządzenie Nr Or-I-0151/94/07  
Załącznik_02

Zarządzenie Nr Or-I-0151/95/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego
Zasobu Nieruchomości na lata 2008-2010

Zarządzenie Nr Or-I-0151/96/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany zarządzenia